Villa Czarna Góra

Miejsce Twojego wypoczynku

Pakiety pobytowe

 

Pokoje

Villa Czarna Góra to cisza i spokój górskiej doliny. Piękne widoki na Masyw Śnieżnika, bliskość słynnych kurortów, czeskiej granicy i malowniczego zalewu. Oferujemy 40 miejsc noclegowych w 16 przestronnych, komfortowo wyposażonych pokojach z widokiem na góry. Każdy z nich posiada własną łazienkę, 32 calowy telewizor oraz dostęp do sieci Wi-Fi. Villa Czarna Góra charakteryzuje się wysokim standardem wykończenia i dbałością o szczegóły.

Pokoje wyposażone w:
  • 32 calowy telewizor,
  • łóżka pojedyncze,
  • pojemne szafy,
  • szafki nocne,
  • biurko z krzesłem,
  • telefon,
  • lampki nocne,
  • łazienki z prysznicem, podgrzewaczem ręczników, toaletą,
  • bezpłatny dostęp do Wi-Fi,

Pokoje Pokoje Pokoje Pokoje Pokoje Pokoje Łazienka Korytarz

􀀹􀁌􀁏􀁏􀁄􀀃􀀦􀁝􀁄􀁕􀁑􀁄􀀃􀀪􀁹􀁕􀁄􀀃􀁗􀁒􀀃􀁆􀁌􀁖􀁝􀁄􀀃􀁌􀀃􀁖􀁓􀁒􀁎􀁹􀁍􀀃􀁊􀁹􀁕􀁖􀁎􀁌􀁈􀁍􀀃􀁇􀁒􀁏􀁌􀁑􀁜􀀑􀀃􀀳􀁌􀄍􀁎􀁑􀁈􀀃􀁚􀁌􀁇􀁒􀁎􀁌􀀃􀁑􀁄􀀃􀀰􀁄􀁖􀁜􀁚􀀃􀄣􀁑􀁌􀁈􀄰􀁑􀁌􀁎􀁄􀀏􀀃􀁅􀁏􀁌􀁖􀁎􀁒􀄤􀃾􀀃􀁖􀃣􀁜􀁑􀁑􀁜􀁆􀁋􀀃􀁎􀁘􀁕􀁒􀁕􀁗􀁹􀁚􀀏􀀃􀁆􀁝􀁈􀁖􀁎􀁌􀁈􀁍􀀃
􀁊􀁕􀁄􀁑􀁌􀁆􀁜􀀃􀁌􀀃􀁐􀁄􀁏􀁒􀁚􀁑􀁌􀁆􀁝􀁈􀁊􀁒􀀃􀁝􀁄􀁏􀁈􀁚􀁘􀀑􀀃􀀧􀁏􀁄􀀃􀀪􀁒􀄤􀁆􀁌􀀃􀁚􀁈􀁖􀁈􀁏􀁑􀁜􀁆􀁋􀀃􀁓􀁕􀁒􀁓􀁒􀁑􀁘􀁍􀁈􀁐􀁜􀀃􀀖􀀛􀀃􀁐􀁌􀁈􀁍􀁖􀁆􀀃􀁑􀁒􀁆􀁏􀁈􀁊􀁒􀁚􀁜􀁆􀁋􀀃􀁚􀀃􀀔􀀘􀀃􀁓􀁕􀁝􀁈􀁖􀁗􀁕􀁒􀁑􀁑􀁜􀁆􀁋􀀏􀀃􀁎􀁒􀁐-
􀁉􀁒􀁕􀁗􀁒􀁚􀁒􀀃􀁚􀁜􀁓􀁒􀁖􀁄􀄰􀁒􀁑􀁜􀁆􀁋􀀃􀁓􀁒􀁎􀁒􀁍􀁄􀁆􀁋􀀃􀁝􀀃􀁚􀁌􀁇􀁒􀁎􀁌􀁈􀁐􀀃􀁑􀁄􀀃􀁊􀁹􀁕􀁜􀀑􀀃􀀳􀁒􀁑􀁄􀁇􀁗􀁒􀀃􀁖􀁓􀁈􀁆􀁍􀁄􀁏􀁑􀁌􀁈􀀃􀁇􀁏􀁄􀀃􀀳􀁄􀄙􀁖􀁗􀁚􀁄􀀃􀀰􀃣􀁒􀁇􀁜􀁆􀁋􀀏􀀃􀀹􀁌􀁏􀁏􀁄􀀃􀀦􀁝􀁄􀁕􀁑􀁄􀀃􀀪􀁹􀁕􀁄􀀃
􀁝􀁄􀁓􀁈􀁚􀁑􀁌􀁄􀀃􀁏􀁘􀁎􀁖􀁘􀁖􀁒􀁚􀁜􀀃􀁄􀁓􀁄􀁕􀁗􀁄􀁐􀁈􀁑􀁗􀀃􀁐􀁄􀃣􀄰􀁈􀄙􀁖􀁎􀁌􀀑􀀃􀀮􀁄􀄰􀁇􀁜􀀃􀁝􀀃􀁑􀁌􀁆􀁋􀀃􀁓􀁒􀁖􀁌􀁄􀁇􀁄􀀃􀁚􀃣􀁄􀁖􀁑􀄈􀀃􀃣􀁄􀁝􀁌􀁈􀁑􀁎􀄍􀀏􀀃􀀖􀀕􀀃􀁆􀁄􀁏􀁒􀁚􀁜􀀃􀁗􀁈􀁏􀁈􀁚􀁌􀁝􀁒􀁕􀀃􀁒􀁕􀁄􀁝􀀃􀁇􀁒􀁖􀁗􀄍􀁓􀀃􀁇􀁒􀀃
􀁖􀁌􀁈􀁆􀁌􀀃􀀺􀁌􀀐􀀩􀁌􀀑􀀃􀀹􀁌􀁏􀁏􀁄􀀃􀀦􀁝􀁄􀁕􀁑􀁄􀀃􀀪􀁹􀁕􀁄􀀃􀁆􀁋􀁄􀁕􀁄􀁎􀁗􀁈􀁕􀁜􀁝􀁘􀁍􀁈􀀃􀁖􀁌􀄍􀀃􀁚􀁜􀁖􀁒􀁎􀁌􀁐􀀃􀁖􀁗􀁄􀁑􀁇􀁄􀁕􀁇􀁈􀁐􀀃􀁚􀁜􀁎􀁒􀄙􀁆􀁝􀁈􀁑􀁌􀁄􀀃􀁌􀀃􀁇􀁅􀁄􀃣􀁒􀄤􀁆􀁌􀄈􀀃􀁒􀀃􀁖􀁝􀁆􀁝􀁈􀁊􀁹􀃣􀁜􀀑􀀃